Εταιρικό Προφίλ

Ποιοί Είμαστε

 

Η εταιρία Meditech M.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την δραστηριοποίησή της στο χώρο του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και, ως εμπορική επιχείρηση, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121640301000. Τα χρόνια λειτουργείας της έχει δημιουργήσει ένα πελατολόγιο που απαρτίζεται τόσο απο πελάτες στο χώρο της υγείας (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και ιδιωτικά ιατρεία) όσο και στο χώρο του HACCP (χώροι εστίασης, χώροι παραγωγής, παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων, συνεταιρισμοί).

 

Η επίτευξη των ιδανικών συνθηκών συντήρησης και αποθήκευσης των εμπορευμάτων της Meditech M.Ε.Π.Ε. απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό. Η πιστοποίηση απο την HTCert μέσω του Ιδρύματος Lloyd's Register καθώς και Βεβαίωση της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 για την "Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων" αποδεικνύουν τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων.

 

Τον Ιούνιο του 2006 η Meditech ΕΠΕ πραγματοποίησε μια επιχειρηματική κίνηση ανάπτυξης. Εξαγόρασε την εταιρία LATEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, μιας εκ των δέκα μεγαλύτερων εταιριών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, και ενσωμάτωσε το εμπορικό τμήμα αυτής στο ήδη υπάρχον. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρία είναι εγκατεστημένη σε επαγγελματικό χώρο 600 m2, στον οποίο συστεγάζονται η αποθήκη και τα γραφεία της.